รับอนุญาตสถานที่ผลิต

ขึ้นทะเบียน อย. GMP, HACCP และ Halal

ให้บริการโดย ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ ทำงานโดยตรง
และสามารถให้คำปรึกษาได้แบบครบวงจร

ให้บริการโดย ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ ทำงานโดยตรง และสามารถให้คำปรึกษาได้แบบครบวงจร

บริการของเรา

โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ทำงานโดยตรง

รับออกแบบสถานที่ผลิต

ขอใบอนุญาติต่างๆ​

คิดค้นและพัฒนาสูตร

วางระบบมาตรฐาน​

1. รับออกแบบสถานที่ผลิต
2. ขอใบอนุญาติสถานที่ผลิตอาหาร
3. ขอใบอนุญาตินำเข้าอาหาร
4. ขอเพิ่มประเภทอาหารในใบอนุญาต
5. ขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหารทุกประเภทอาหาร
6. จัดทำและออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ตาม อย.
7. คิดค้นและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์
8. วางระบบมาตรฐาน GMP อย. (ป.420), GHPs, HACCP
9. อบรมข้อกำหนด GHPs&HACCP พร้อมออกใบรับรอง
10.อบรมการตรวจประเมินภายใน GHP&HACCP พร้อมออกใบรับรอง
11. ขออนุญาตโฆษณา

รับอนุญาตสถานที่ผลิต ขึ้นทะเบียน อย. GMP, HACCP และ Halal

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม

Scroll to Top